• کتاب مجموعه روش‌های بهسازی خاک

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1400/8/15
    تاریخ شروع دوره : 1400/8/15 تاریخ پایان دوره : 1401/2/14
    • کتاب مجموعه روش‌های بهسازی خاک
    • عنوان محل برگزاری