• کتاب «ریزشمع‌ها»

 • فایل PDF

 • هزینه ثبت نام در دوره : 980,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
  نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1400/9/8
  تاریخ شروع دوره : 1400/9/8 تاریخ پایان دوره : 1401/3/1
  • کتاب «ریزشمع‌ها»
  • عنوان محل برگزاری